Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
ADRES OBIEKTU
12-200 Pisz, ul. Rybacka 5
TELEFON
telefon stacjonarny
87-423-27-45
Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie doskonalenia zawodowego, przekwalifikowania zawodowego oraz podnoszenia umiejętności. Jesteśmy otwarci na propozycje dotyczące tematyki i sposobu prowadzenia kursów i szkoleń. Najnowszą ofertą Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Piszu są kursy dla najmłodszych. Prowadzimy zajęcia z języka angielskiego dla grupy 3-4-latków. Kluczową działalnością placówki jest bezpłatna edukacja młodzieży w zakresie gimnazjum. W najbliższym czasie planujemy powołać również bezpłatną szkołę średnią w trybie dziennym - liceum profilowane.
Galeria zdjęć